Profile Service

close up of servers in a server room

En perfekt lösning när du behöver lagra profildata som en del av din verksamhet, men inte vill utsätta dig för säkerhetsrisken

Payment Hub

close up of smart phone showing online shopping

Complior kan erbjuda 366 Payment Hub, ett flexibelt verktyg där du återtar kontrollen över betalningar.

Booking

close up of woman working on laptop

Booking hjälper OTAs, Channel Managers och andra aktörer inom hospitality och resebranschen att flytta ut kortdata från sina system.

Tokenization service

Payment card and machine

Med Tokenization Service kan du flytta ut känslig data från dina system och öka säkerheten och tryggheten för dig och dina kunder.

WAF

Vill du ha ett skydd som kan stoppa attacker innan de händer? Complior kan erbjuda en Web Application Firewall (WAF) – en av många åtgärder vi använder för att garantera säkerheten för ditt företags IT-miljö och skydda dig mot dataintrång. Vad är en WAF En applikationsbrandvägg kan definieras som en brandvägg för webbapplikationer. Det är […]

Data Center

DATA CENTER WITH TOP QUALITY INFRASTRUCTURE An important part of business success is operational dependability and security. Complior can offer the highest-grade security and availability possible today through our top quality infrastructure. Our platform is PCI DSS certified and our infrastructure is located in the safest data centers in Sweden, with a security level beyond […]

Logghantering

Logghantering så att du kan följa kraven i GDPR och PCI DSS Logghantering är en kritisk säkerhetskomponent inom många branscher. En liten förändring i datakod i ditt system skulle kunna äventyra dess integritet och ha en direkt påverkan på ditt företags förmåga att fungera som det brukar och förväntas av kunder. Loggning är en viktig […]

Säker Server

VILL DU ATT DINA SERVRAR LEVER UPP TILL DAGENS SÄKERHETSKRAV? Applikationer som körs på virtuella säkra servrar i molnet ger en flexibel och effektiv lösning som i sin tur sänker IT-kostnader och ger hög säkerhet med hög tillgänglighet. VIRTUELLA SÄKRA SERVRAR PÅ DEDIKERAD HÅRDVARA Compliors egna molnlösningar är byggda med virtuella servrar på dedikerad hårdvara. […]

GDPR Konsultation och Utbildning

Hanterar ditt företag personuppgifter, t.ex. användarnamn, lösenord, namn, adresser och personnummer? Då behöver du förmodligen göra juridiska, organisatoriska och IT-relaterade anpassningar av ditt företags system och processer för att följa GDPR. Dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpades den 25 maj 2018. Förordningen specificerar hur organisationer kan samla, hantera, lagra och få tillgång till personuppgifter som tillhör medborgare i […]

DPO som Tjänst

people writing on paper and working on laptops

Complior erbjuder DPO as a Service, där en kvalificerad person fungerar som ditt dataskyddsombud. En praktisk lösning för företag som vill outsourca funktionen och få löpande rådgivning i personuppgiftsfrågor.