Resurser

Läs vår blogg, senaste nyheter och ta del av guider och mallar.
Bli inspirerad och öka din kunskap!

Senaste Blogginlägg

Kunskapscenter

Info

Ordlista GDPR

Dataskyddsombud, DSO Dataskyddsombudet (DSO) är organisationens kontaktperson för privacyfrågor, både mot kunder och Datainspektionen. Dataskyddsombudet är ansvarigt för att organisationen har rutiner och policys på

Läs mer »
Knowledge Center

Register-förteckningsmall

Gör din registerförteckning med vår enkla mall! En stor del av anpassningsarbetet till GDPR handlar om dokumentation. Enligt artikel 30 i GDPR ska organisationer dokumentera

Läs mer »

Kundcase

Success stories

eBuilder

Varför eBuilder är en väletablerad leverantör av SaaS/BPaaS valde att arbeta med Complior

Läs mer »