Key Management Services (KMS) som tjänst

Skydda din data med säkra nycklar som lagras i Sverige.

Complior KMS (Key Management Services) är en tjänst för att hantera din organisations krypteringsnycklar, tjänsten bygger på produkten CipherTrust Manager från Thales Group.

Med KMS som tjänst kan ni tryggt hantera krypteringsnycklar och säkerställa att er data är skyddad mot obehörig åtkomst. Vi erbjuder ett enkelt och intuitivt webbgränssnitt, där ni kan skapa, hantera och radera krypteringsnycklar.

Vår tjänst kan integreras med andra externa nyckeltjänster i publika moln. Detta möjliggör för er att skydda er data i publika moln med privata nycklar som lagras i säkra datacenter i Sverige.

Molnleverantören har inte tillgång till er information och kan inte använda data, då den är skyddad med er privata nyckel.

Idag erbjuder många stora SaaS tjänster stöd för Bring Your Own Key (BYOK) och Hold Your Own Key (HYOK). Det innebär att du kan skydda din organisations data inom en SaaS-tjänst med egna privata nycklar som lagras och kontrolleras av dig här i Sverige.

Idag har KMS som tjänst möjlighet att skydda, som exempel:

Sammanfattningsvis, en KMS är ett enkelt sätt att skydda data i SaaS-tjänster och publika moln genom att erbjuda en centraliserad lösning för att hantera krypteringsnycklar och säkerställa auktoriserad åtkomst till data. Det är en kraftfull säkerhetslösning som minskar risken för dataintrång och skyddar organisationers känsliga data.

Läs mer om HYOK och BYOK här

Regulatorisk efterlevnad

Complior erbjuder Thales CipherTrust Manager som tjänst, vilket är en marknadsledande produkt inom hantering av krypteringsnycklar och som är väl beprövat i stora organisationer och myndigheter över hela världen.

Med KMS som tjänst kan ni tryggt hantera krypteringsnycklar och säkerställa att er data är skyddad mot obehörig åtkomst. Vi erbjuder ett enkelt och intuitivt webbgränssnitt, där ni kan skapa, hantera och radera krypteringsnycklar.

Tjänsten levereras från vårt säkra datacenter i Stockholm, Sverige genom ett lokalt team av experter. Data lämnar aldrig Sverige.

Läs mer om Thales CipherTrust Manager här: CipherTrust Manager | Enterprise Key Management (thalesgroup.com)

Thales Group

Thales är en global teknologiledare med över 77 000 anställda på fem kontinenter. Koncernen investerar i Big Data, artificiell intelligens, uppkoppling, cybersäkerhet och kvantteknik – för att bygga en framtid vi alla kan lita på.

Inom försvars- och säkerhetsmarknaderna, inom rymd- och luftfart, digital identitet och säkerhet samt transport tillhandahåller Thales lösningar, tjänster och produkter för att hjälpa sina kunder – företag, organisationer och regeringar – att utföra sina kritiska uppdrag.

https://www.thalesgroup.com/en/europe/sweden