PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard

Säkerhetsstandarder utformade för att säkerställa att alla företag som accepterar, behandlar, lagrar eller överför kreditkortsinformation upprätthåller en säker miljö.

Dessa standarder har utvecklats av de stora betalkortsmärkena (Visa, Mastercard, American Express, Discover och JCB) för att skydda kortinnehavare mot obehörigt avslöjande av deras personliga och finansiella information.

PCI DSS består av 12 krav som måste uppfyllas av alla företag som hanterar kreditkortsinformation. Dessa krav inkluderar:

Att uppfylla PCI DSS-kraven hjälper till att förhindra säkerhetsintrång och skydda mot förlust av känslig information. Det hjälper också till att säkerställa att företag kan fortsätta att acceptera kreditkortsbetalningar från sina kunder.

Genom att implementera PCI DSS kan företag minska risken för dataintrång och skydda sina kunders personliga och finansiella information. Detta hjälper till att bygga förtroende och upprätthålla integriteten för betalkortsbranschen.

QSA (Qualified Security Assessor) är en person eller ett företag som har certifierats av PCI Security Standards Council för att bedöma organisationer för efterlevnad av PCI DSS. QSA:er är ansvariga för att utföra bedömningar på plats av ett företags system och processer för att avgöra om de uppfyller kraven i PCI DSS.

Förhållandet mellan PCI DSS och QSA är att företag måste uppfylla kraven i PCI DSS för att acceptera kreditkortsbetalningar från sina kunder. QSA är de certifierade personer eller företag som bedömer om ett företag uppfyller dessa krav. Genom att arbeta med en QSA kan företag säkerställa att de är kompatibla med PCI DSS och kan fortsätta att acceptera kreditkortsbetalningar på ett säkert sätt.