Om Complior

Complior är en molntjänstleverantör och experter inom IT-drift, IT-säkerhet, hög tillgänglighet och regulatorisk efterlevnad.

Complior AB är en Nordisk leverantör inom privata molntjänster och IT-säkerhetslösningar genom våra datacenter i Sverige. Complior hjälper bank, offentlig sektor och tjänsteföretag att skydda känsliga och affärskritiska data samt följa säkerhetsstandarder som NIS2, PCI DSS och GDPR. 

Complior erbjuder infrastruktur- och drifttjänster med en välutvecklad metod för att tillhandahålla drift baserat på säkerhetsstandarder PCI DSS och ISO27001. Complior KMS och HSM tjänster är marknadsledande lösningar för hantering av krypteringsnycklar baserat på Thales-produkter.

Vår mission är att hjälpa företag och organisationer att fortsatt vara samhällsutvecklande, innovativa och ledande inom sitt verksamhetsområde utan att kompromissa med säkerheten.

Vi strävar efter att vara er rådgivande säkerhetspartner och ge det stöd ni behöver för att lyckas i er affärsstrategi.

Ledning

Jörgen Svanlind

Styrelseordförande

Tony Forsberg

Director QA

Carina Lönn

Ekonomichef

Vår efterlevnad

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Complior AB | 556608-2268 | 2023-03-13
UC Guld Företag (Riskklass 5) Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet. 99,76 % eller större sannolikhet till överlevnad.

PCI DSS 3.2.1

PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är säkerhetsregler för drift och förvaltning av IT-system som hanterar kreditkortsuppgifter. Security Standards Council (SSC) har certifierat Complior som en PCI DSS nivå 1 leverantör och vår tekniska plattform möter kraven för PCI DSS nivå 1. Vi var första företaget i Sverige att uppnå den certifieringen, vilket vi gjorde redan 2010.

ISO 9001​

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov. ISO 9001 innefattar bland annat ledarskap, kundfokus, process inriktning, medarbetarnas engagemang och en modell för införande av ständiga förbättringar.

ISO 14001

ISO 14001 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som integreras i den befintliga verksamheten. Miljölednings-systemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

ISO 27001

ISO 27001 anger de krav som ska följas för att införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem inom informationssäkerhet. Ett ledningssystem som ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.

Partners och Leverantörer

Ett nära samarbete med innovativa IT och säkerhetsföretag gör att vi kan erbjuda lösningar i framkant.

Kontakta oss

    Genom att ange dina uppgifter godkänner du vår Privacy Policy