NC Encrypt

Datakryptering och nyckelhantering är en viktig del av varje organisations verktygslåda för säkerhet och efterlevnad för att skydda Microsoft 365 (M365).

NC Protects lösning för dokumentsäkerhet ger företag möjlighet att hitta, klassificera och säkra ostrukturerade data i Microsoft-applikationer i moln-, lokala och hybridmiljöer. NC Protects policybaserade kryptering gör att dokument i M365-applikationer kan säkras automatiskt baserat på användarattribut, sammanhang och filkänslighet, vilket skyddar data oavsett var de lagras eller förflyttas.

Genom att kombinera NC Protect med tilläggsmodulen NC Encrypt erbjuds dynamiska krypteringsfunktioner och Hold Your Own Key (HYOK) för M365. Det är den perfekta lösningen för organisationer som föredrar att behålla kontrollen över sina krypteringsnycklar lokalt som används mot molnet för att upprätthålla datasuveränitet.

Använd NC Encrypts dynamiskt skapade nycklar eller leverera och hantera dina egna nycklar. NC Encrypt har möjlighet att integreras med tredjeparts nyckeltjänster med hjälp av Thales CipherTrust Manager, som ger anslutning till Hardware Security Module (HSM). Genom att koppla CipherTrust Manager till NC Encrypt får du en innovativ lösning som gör att du kan hantera dina nyckelprocesser oberoende i CipherTrust Manager samtidigt som du hanterar din dynamiska kryptering och åtkomstkontroll i NC Protect.

NC Encrypts agentlösa design innebär att det inte finns någon administrativ overhead. Det finns inga krypteringsnycklar eller lösenord som behöver delas med slutanvändare eller enheter. Ingen programvara behöver installeras och underhållas och inga endpoint-policyer behöver uppdateras.

Med NC Protect kan du ta kontroll över dina nycklar i M365 för att uppfylla säkerhets- och efterlevnadsmål.

NC PROTECT

NC Protect för fildelning

NC Protect ger realtidskydd mot dataförlust för Windows fildelningssystem genom övervakning och granskning av data mot definierade policyer.

Läs mer

NC Protect for Microsoft 365

NC Protect erbjuder kunder en heltäckande säkerhetslösning med fokus på datacentrerad skydd för Microsoft 365-applikationer och fildelning på Windows-plattformen.

Läs mer

Key Management System (KMS)

Complior KMS (Key Management System) hanterar organisationens krypteringsnycklar med CipherTrust Manager från Thales Group för optimal säkerhet och hantering.

Läs mer

Vill veta mer?
Kontakta oss idag