Kryptering och Nyckelhantering

På Complior förstår vi betydelsen av att skydda kritiska digitala tillgångar och den känsliga information som är grunden i din verksamhet. Därför erbjuder vi omfattande HSM- och KMS-lösningar som tjänst, baserade på den högt ansedda Thales-teknologin. Genom att nyttja Thales Hardware Security Module (HSM) och en Key Management Service (KMS) som bygger på CipherTrust Manager levererar vi robusta säkerhetslösningar till våra kunder utan behov av egen omfattande infrastruktur eller specialkunskaper.
thales logo in white

Hardware Security Module (HSM)

Med vår HSM-tjänst får du tillgång till säkra HSM-enheter som hanteras och underhålls i Compliors säkra datacenter. Denna tjänst eliminerar behovet av att investera i och underhålla egen fysisk säkerhetsinfrastruktur.

Key Management System (KMS)

Vår KMS-tjänst använder Thales CipherTrust Manager (CTM) för att erbjuda en centraliserad och säker nyckelhanteringslösning. Tjänsten ger dig kontroll och översikt över dina säkerhetsnycklar utan den komplexitet och de kostnader som följer med att bygga en egen lösning. Med en KMS kan du skydda din data både lokalt och i molntjänster.

Complior strävar efter att erbjuda de säkraste och mest tillförlitliga HSM och KMS tjänsterna, baserad på Thales toppmoderna teknologi. Genom vårt samarbete med Thales säkerställer vi att ditt företag får tillgång till avancerade säkerhetslösningar utan de utmaningar och kostnader som följer med intern hantering. Låt oss hjälpa dig att skydda din mest värdefulla information med en tjänst som du kan lita på är säker, skalbar och alltid tillgänglig.

Tjänster

Key Management System (KMS)

Complior KMS (Key Management System) hanterar organisationens krypteringsnycklar med CipherTrust Manager från Thales Group för optimal säkerhet och hantering.

Läs mer
Businessman working on laptop. Protection network security computer and safe your data concept.

KMS for AWS XKS

AWS KMS har en funktion som heter AWS External Key Store (XKS) som möjliggör säker kommunikation med externa krypteringsnycklar.

Läs mer
Vill veta mer?
Kontakta oss idag