NC PROTECT

Complior har ingått partnerskap med archTIS, en global leverantör av innovativ programvara för informationssäkerhet, för att leverera avancerad informationssäkerhet till företag och myndigheter i Norden.

Attributbaserad åtkomstkontroll (ABAC)

NC Protect erbjuder dynamisk, policydriven och attributbaserad åtkomstkontroll (ABAC) och dataskydd som anpassar sig efter användarens aktivitet för att skydda känsliga data från både oavsiktliga och avsiktliga intrång och missbruk. Det följer strikt principerna om Zero Trust i datalagret och säkerställer att endast behörig personal får tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt.

NC Protect upptäcker, klassificerar och säkrar automatiskt ostrukturerade data på olika plattformar, inklusive filer, meddelanden och chattinnehåll. Det ändrar dynamiskt åtkomst- och säkerhetsinställningar genom att kontinuerligt analysera användarkontexten mot filinnehåll, vilket säkerställer efterlevnad av dina affärsregler och policyer.

NC Protect integreras smidigt med Microsoft 365, inklusive SharePoint Online, OneDrive, Office och Exchange, samt lokala system som SharePoint Server och Windows File Shares. Det är också kompatibelt med ytterligare molnlagringslösningar som Nutanix Files och NetApp ONTAP.

Tjänster

NC Encrypt

Genom att använda NC Protect och NC Encrypt erbjuds dynamisk kryptering och "Hold Your Own Key" (HYOK) för M365, för avancerad säkerhet och kontroll.

Läs mer

NC Protect för fildelning

NC Protect ger realtidskydd mot dataförlust för Windows fildelningssystem genom övervakning och granskning av data mot definierade policyer.

Läs mer

NC Protect for Microsoft 365

NC Protect erbjuder kunder en heltäckande säkerhetslösning med fokus på datacentrerad skydd för Microsoft 365-applikationer och fildelning på Windows-plattformen.

Läs mer

Vill veta mer?
Kontakta oss idag