Efterlevnad

Vi är duktiga på regulatorisk efterlevnad och själva certifierade mot flera branschstandarder.

Complior är en leverantör av infrastruktur och IT-drift som tjänst, med fokus på regelefterlevnad och IT-säkerhet.

GcP

Uppfyll GcP: s riktlinjer och föreskrifter för organisationer inom Life Sciences Industry

GDPR-tjänster

Vi erbjuder kunskap och hjälp att upprätta efterlevnad mot dataskyddsförordningen (GDPR)

PCI DSS

Säkerhetsstandarder utformade för att säkerställa att alla företag som accepterar, behandlar, lagrar eller överför kreditkortsinformation upprätthåller en säker miljö.