Frågor och Svar

Här är vår avdelning ”Frågor och Svar” för de frågor vi oftast får från både våra nuvarande och potentiella kunder. Om du fortfarande inte kan hitta det du söker efter, tveka inte att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.
Complior är en leverantör av infrastruktur och drifttjänster med en väl utvecklad metod för att erbjuda drift baserat på höga säkerhetsstandarder som PCI DSS och ISO27001. Detta gör att vi kan hjälpa företag att uppfylla dessa regulatoriska krav med en anpassad tjänst från start. Även kunder som inte har dessa höga krav kan dra nytta av denna driftmetod utan att betala mer än vad som är vanligt i branschen.

Att byta leverantör är aldrig lätt, men med en noga planerad migration av data och system kan det göras både kostnadseffektivt och säkert. Vi rekommenderar att man tar hjälp av oss med detta projekt, där vi kan vara med från start och stötta med rekommendationer, teknisk design och valbara vägar att gå. Det ger även oss en snabb inblick i ert system och förenklar för att vara ett stöd under flytten. Att kunden har två miljöer uppe under en kort period brukar inte vara ett problem, det finns många sätt att hjälpa till så att kostnaden inte belastar verksamheten under projektets gång.

Complior är ett mindre och mer personligt driftbolag jämfört med många av våra kollegor i branschen. Detta gör att vi kan vara närmare våra kunder och ha snabba beslutsvägar. Vi har en väl uppbyggd organisation med kompetent personal som hanterar våra system 24/7 alla dagar på året. Vår driftmodell och tekniska plattform är utvecklad för att precist kunna planera våra resurser och personalen har en bred kompetens och ett djup i sina respektive specialistområden.

Jag citerar gärna en av våra kunder:

“We benefit from a very direct and strong relationship with the experts. This makes resolution times
shorter than with other providers.”

Vår högsta nivå av driftåtagande är Compliance-drift, vilken är utvecklad för att hjälpa våra kunder att uppfylla kraven inom betalindustrin, ISO27001 och andra hårdreglerade branscher som hälso- och sjukvård. Med ökad komplexitet och känslighet inom IT-miljön, krävs idag höga säkerhetsåtgärder för att säkra verksamheter och SaaS-tjänster.

Genom vår långvariga erfarenhet och tydliga processer och rutiner, kan vi erbjuda en unik driftstjänst med hög kontroll på IT-miljön till en konkurrenskraftig kostnad. Tjänsten inkluderar bland annat kraftfulla sårbarhetsanalyser och kvartalsvisa säkerhetsrapporter anpassade för varje kunds miljö.

Vi har ingen begränsning för våra åtaganden, vi välkomnar allt från nystartade företag till stora etablerade IT-miljöer. Vi hjälper gärna till och säkerställer så att din önskade uppsättning är kostnadseffektiv och framtidssäker.

Complior är certifierade enligt ISO27001, ISO9001, ISO14001 och uppfyller kraven för PCI DSS nivå 1. Dessutom genomgår all personal hos oss bakgrundskontroller hos SÄPO (Svenska säkerhetspolisen). Vi kan även namnge vilka personer hos oss som eventuellt har tillgång till ett IT-system. Alla våra tjänster levereras från Sverige och Stockholm. Dessa är vanliga krav vid offentlig upphandling och vi kan med säkerhet svara "ja" på alla frågor i frågeformuläret.

Notera att det kan finnas ytterligare krav vid offentlig upphandling som inte nämns i frågan, och att det är viktigt att noga läsa igenom kravspecifikationen för att säkerställa att man uppfyller samtliga krav.

Complior AB är en del av den svenska koncernen Hiberion Group. Koncernen innefattar även Replior AB, som är verksamt inom Lifescience, Novion, som är konsulter inom energi och Capture, som utvecklar mjukvara.

År 2019 förvärvades 24Solutions AB, och alla ägare och styrelsemedlemmar ersattes. 24Solutions verksamhet inom IT-drift och infrastruktur är nu helt integrerad i Complior AB. Efter förvärvet har Complior AB genomgått nya certifieringar inom både ISO27001 och PCI DSS och har nu en väletablerad organisation.

Complior strävar efter att erbjuda enkla och tillgängliga kommunikationskanaler för sina kunder. Vi förstår vikten av att kunna erbjuda en snabb och direkt kontakt med vår tekniska support, och därför tillhandahåller vi tillgänglighet på följande kanaler:

  • Privat slack-kanal (alla kunder har en egen slack-kanal)
  • Telefon
  • Helpdesk web
  • E-post


Vi är dedikerade att erbjuda en smidig och effektiv kundservice genom att vara lätt tillgängliga för våra kunder.