Tjänster

Gör det enkelt att skydda din data

Dataskyddstjänster som stärker din informationshantering och gör det lätt att följa regelverk.

Kryptering och nyckelhantering

Vi erbjuder omfattande HSM- och KMS-lösningar som tjänst, baserade på den högt ansedda Thales-teknologin.

COMPLIANT CLOUD-TJÄNSTER

Minska mängden känslig data i dina system. Compliant Cloud-Tjänster använder tokenisering för att förenkla regelefterlevnad mot PCI DSS och GDPR.

NC PROTECT

Complior har ingått partnerskap med archTIS, en global leverantör av innovativ programvara för informationssäkerhet, för att leverera avancerad informationssäkerhet till företag och myndigheter i Norden.

BACKUP SOM TJÄNST

Vi hjälper företag och organisationer att säkerställa säkerhetskopior av data i Microsoft365, vilket ger er tryggheten att alltid kunna återställa er data vid händelse av oavsiktlig radering eller förlust.

SÅRBARHETSSKANNING SOM TJÄNST

Complior erbjuder sårbarhetsskanning som en tjänst för att identifiera och analysera potentiella svagheter inom IT-infrastruktur och externt exponerade ytor mot Internet.