Sårbarhets-skanning som tjänst

Sårbarhetsskanning som tjänst

Complior erbjuder sårbarhetsskanning som en tjänst för att identifiera och analysera potentiella svagheter inom IT-infrastruktur och externt exponerade ytor mot Internet. Vår tjänst riktar sig till organisationer som behöver säkerställa integriteten och säkerheten i sina informationssystem och tjänster. Genom att utföra regelbundna skanningar kan vi upptäcka sårbarheter som programvarufel, konfigurationsmissar och säkerhetsbrister i nätverk, applikationer, och system samt om ni saknar viktiga säkerhetsuppdateringar.

För företag: Säkerhetskoll av IT-miljön

För företag som vill förbättra sin IT-säkerhet erbjuder vi skräddarsydda lösningar för sårbarhetsskanning.

Vår tjänst hjälper till att:

  • Identifiera och klassificera sårbarheter i system och applikationer.
  • Prioritera åtgärder baserat på risknivå.
  • Erbjuda rekommendationer för att åtgärda identifierade sårbarheter.
  • Förbättra företagets säkerhet och förebygga dataintrång.

PCI DSS och ASV: Efterlevnad och certifiering

Inom ramen för betalkortindustrins datasäkerhetsstandard (PCI DSS) är sårbarhetsskanning en nödvändig del för att uppnå och bibehålla efterlevnad.

Vi erbjuder:

  • Sårbarhetsskanning som uppfyller PCI DSS-krav för periodisk skanning.
  • Tjänster utförda av en kvalificerad sårbarhetsskanningsleverantör (ASV, Approved Scanning Vendor).
  • Rapporter som stödjer PCI DSS-certifieringsprocessen och visar på efterlevnad.
  • Rådgivning kring hur man bäst åtgärdar upptäckta sårbarheter i enlighet med PCI DSS.

Varför välja Complior?

Expertis:

Vårt team består av certifierade säkerhetsexperter med omfattande erfarenhet av sårbarhetsskanning och informationssäkerhet.

Anpassade lösningar:

Vi anpassar vår skanning och rapportering efter varje kunds unika behov och krav.

Teknologisk spetskompetens:

Vi använder avancerade skanningstekniker och verktyg för att säkerställa noggrann och effektiv identifiering av sårbarheter.

Engagemang för kundens säkerhet:

Vår prioritet är att hjälpa våra kunder att skydda sina system och data mot säkerhetshot.

Grundläggande steg i en sårbarhetsskanning

Sårbarhetsskanning:

Complior utför sårbarhetsskanningar mot organisationens utåtriktade tjänst. Dessa skanningar letar efter potentiella sårbarheter och säkerhetsproblem som kan utnyttjas av angripare.

Rapportering:

Efter avslutad skanning genererars en rapport som visar de upptäckta sårbarheterna och deras allvarlighetsgrad. Organisationen måste sedan ta itu med dessa sårbarheter och åtgärda dem.

Återkontroll:

Efter att sårbarheterna har åtgärdats måste organisationen genomgå en ytterligare skanning för att säkerställa att problemen har åtgärdats korrekt.

Attestering:

Vid efterlevnad av PCI DSS, Om skanningen inte längre hittar allvarliga sårbarheter, utfärdas en sårbarhetsattest. Denna attest krävs som en del av PCI DSS-certifiering och måste lämnas till organisationens bank och kreditkortsbehandlare.