GDPR

Vi kan hjälpa dig att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen

Behöver du hjälp med att upprätthålla efterlevnad med kraven i dataskyddsförordningen GDPR?

Den 25 maj 2018 tillämpades GDPR (General Data Protection Regulation) i lag, och alla organisationer som behandlar personuppgifter tillhörande EU/EES-medborgare måste uppfylla kraven i förordningen. Efterlevnad med GDPR kräver juridisk, organisatorisk och teknisk kompetens, då förordningen omfattar alla dessa aspekter.

Complior har erfarenhet av att hjälpa företag med lösningar och kunskap för att följa kraven dataskyddsförordningen GDPR. Vi kan hjälpa dig med det mesta kring GDPR!

Vad betyder GDPR för företag?

Förordningen har inneburit strängare regler för hur organisationer som är verksamma inom EU kan samla in, få tillgång till, lagra och hantera personuppgifter. Det innebär att företagen måste se till att se har processer, rutiner och tekniska lösningar på plats, så att de kan uppfylla kraven i GDPR. Nyheter i dataskyddsförordningen GDPR

  • Hårdare krav när berörda personer kräver tillgång till sina egna personuppgifter
  • Hårdare krav på hur personuppgifter samlas in och vad som anses vara ett samtycke
  • Berörda personer kan få sina uppgifter flyttade från en organisation till en annan
  • Berörda personer kan få sina uppgifter borttagna under vissa omständigheter
  • Organisationer som drabbats av en incident måste anmäla detta inom 72 timmar från det att dataintrånget upptäcks

 

Till skillnad mot tidigare då konsekvenserna när man brutit mot reglerna varit försumbara kommer det nu att kunna innebära dryga böter på upp till €20 miljoner eller 4 % av globala omsättningen.

GDPR-Konsultation och Projektledning

Våra experter inom GDPR kan hjälpa dig varje steg på vägen för att följa GDPR. Vi erbjuder konsultationstjänster som GDPR-utbildning och workshops, tips och råd samt projektledning.

Register-förteckningsmall

Enligt artikel 30 i GDPR bör organisationer dokumentera sin behandling av personuppgifter, och därför göra en registerförteckning. Complior erbjuder en mall för registerförteckning. I mallen kan du fylla i och kartlägga dina behandlingsaktiviteter.

Data Privacy Impact Assessment (DPIA)

En DPIA innebär att vi analyserar din verksamhet per system utifrån GDPR-kraven med hjälp av en matris där vi mappar krav mot status så att du får svart på vitt vad som behöver göras i detalj.

DPO som tjänst

DPO som tjänst vilket innebär att en kvalificerad person ur vårt team fungerar som DPO för din organisation. En praktisk lösning för de som inte har resurserna internt eller som helt enkelt vill outsourca funktionen för att underlätta sitt arbete. Du får en person som inte bara övervakar och agerar kontaktperson för tillsynsmyndigheter, utan även blir en löpande rådgivare inom organisationen i alla frågor som rör behandling av personuppgifter.