Register-förteckningsmall

Gör din registerförteckning med vår enkla mall!

En stor del av anpassningsarbetet till GDPR handlar om dokumentation. Enligt artikel 30 i GDPR ska organisationer dokumentera sin behandling av personuppgifter. Alla organisationer bör därför göra en registerförteckning, dels för att det är ett krav men även för att det till stor grad kan underlätta kartläggningen av processer när det kommer till personuppgiftsbehandling.

Idag finns det ett flertal företag på marknaden som erbjuder verktyg för att göra en registerförteckning. Tyvärr så kan dessa lösningar innebära stora licenskostnader och krångliga avtal.

Complior erbjuder en lättarbetad registerförteckningsmall.

Med vår mall kan du enkelt kartlägga och få en tydlig översikt över vilka personuppgifter din organisation behandlar. Du fyller enkelt i saker som behandlingsprocess, ändamålsbeskrivning, rättslig grund, kategorier av personuppgifter, och allt annat som GDPR kräver ska finnas med i en registerförteckning. Vi tar även upp frågor utöver kraven i artikel 30 som är viktiga för kartläggningen, t ex saker man ska tänka på i biträdesavtal enligt artikel 28.

Spara tid och energi med en färdig mall

  • Du behåller total kontroll – Mallen laddas ner som en Excel-fil
  • Du får en registerförteckningsmall som kan användas av personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
  • Tydliga och detaljerade exempel som visar hur du ska fylla i registerförteckningen
  • Du slipper stora investeringar i mjukvara och krångliga avtal
  • Kompletterande ordlista där vi förklarar huvudbegreppen och vad de innebär rent praktiskt, bland annat rättslig grund och rätten att bli informerad
  • Framtagen av våra IT-säkerhets- och juridiska experter

Andra Blogginlägg