Public Cloud:

Amazon Web Services

Vi finns här för dig hela vägen

Rådgivning

Oavsett om AWS är nytt för er eller inte, våra experter finns här för att stötta er med alla typer av frågor och önskemål.

Arkitektur

Best practice är att alltid skapa infrastruktur som kod, ett smidigt sätt för er att komma igång och underlätta efterlevnad av standarder som PCI DSS och ISO 27001.

Övervakning

Vi har ett team av certifierade AWS tekniker som monitorerar och agerar 24×7 vid incident.

Resurs-
och Kostnadsoptimering

Vårt team granskar löpande din miljö för att kontinuerligt vara kostnadseffektiv och optimerad.

Säker Drift
och Efterlevnad

Vi försäkrar att din miljö är säker och efterlever uppsatta mål och standarder som PCI DSS eller ISO27001.

Daglig drift, Support
och Underhåll

För en bekymmersfri tillvaro ser vi till att din dagliga drift utförs professionellt och enligt uppsatta kriterier och mål.

laptop with aws logo

Bra arkitektur och kostnadseffektiv uppsättning i AWS, det är vad många företag strävar efter. Att välja att lyfta ut sin miljö i molnet blir allt vanligare men det är inte helt okomplicerat. Det ställs ofta krav på att branschstandarder som PCI DSS och ISO27001 ska efterlevas, för en säker och pålitlig arkitektur med drift 24 timmar om dygnet, det gäller även i AWS. En lyckad resa till molnet ställer höga krav på organisationer, samtidigt som det är resurskrävande och kostnadsdrivande.

Det är en utmaning för många att förstå omfattningen och därför finns Complior för att hjälpa er genom hela resan från förstudie till full etablering i AWS. AWS utvecklas ständigt med nya tjänster och möjligheter, för att optimera resurser och kostnader så krävs därför ett kontinuerligt arbete att förvalta miljön och att förbättra. Vi vill arbeta nära och erbjuda en transparent dialog för att bli er partner och rådgivare, oavsett om det är första steget eller om ni redan är på plats och önskar optimera er miljö.

Vi utgår från många års erfarenhet av säker drift mot IT-miljöer som uppfyller branschstandarder som PCI DSS. Detta har gjort oss till något av experter inom just denna typ av mer krävande managerad IT-drift.

Ni som kund har alltid nära och direkt kontakt till våra tekniker och servicevärdar, detta så att ni skall ha rätt förutsättningar att lyckas med en säker och kostnadseffektiv drift i AWS.