Backup som tjänst

På Complior förstår vi konsekvenserna av att förlora viktig information – kostsamma driftstopp, skadat anseende och oåterkalleliga förluster. Därför specialiserar vi oss på att erbjuda skräddarsydda backup-lösningar som säkerställer din verksamhets kontinuitet och skydd.

Varför välja Complior för din backup?

Säkerhet och Tillförlitlighet

  • Vi använder en ledande teknologi för säkerhetskopiering och återställning, för att erbjuda bästa möjliga skydd.
  • Din data skyddas i våra toppmoderna datacenter som är svenska skyddsobjekt och uppfyller MSB skyddsklass 3, med övervakning och avancerade säkerhetsåtgärder.
  • Vi upprätthåller höga dataskyddsstandarder, inklusive efterlevnad av GDPR och ISO/IEC 27001, PCI DSS.

Flexibilitet och Skalbarhet

  • Vi erbjuder lösningar anpassade för alla från nystartade företag till stora organisationer, optimerade för just din miljö.
  • Våra tjänster kan skalas för att matcha din verksamhets tillväxt och förändrade datakrav.

Expertis och Support

  • Vårt team av certifierade experter har omfattande erfarenhet av backup och dataskydd.
  • Vi erbjuder proaktiv övervakning och support för att garantera systemets optimala prestanda och snabb problemlösning.

Backup av Microsoft 365

Vår backuptjänst för M365 tillför ett extra skyddslager, som komplement till Microsofts egna säkerhetsfunktioner. Fullständig återställningsflexibilitet för e-post, dokument och Teams-samarbeten, oberoende av Microsofts infrastruktur, för extra dataskydd.

Varför backup av M365 är nödvändigt?

Skydd mot Dataförlust:

Användare kan av misstag radera viktiga filer eller e-postmeddelanden. I vissa fall kan data vara återställbar från M365, men bara under en begränsad tidsperiod. Efter detta finns ingen standardåterställningsmekanism.

Cyberattacker:

Att ha oberoende backupkopior är avgörande för återställningsprocessen efter en attack.

Rättsliga och regulatoriska krav:

Företag står inför ett växande antal regelverk som kräver långsiktig bevarande av affärsdata. Microsofts standardpolicyer kanske inte uppfyller dessa krav, vilket gör egen backup nödvändig för juridisk efterlevnad.

Objektbehållning och eDiscovery:

I händelse av juridiska tvister kan företag behöva snabbt tillhandahålla specifika data. Att förlita sig enbart på M365:s inbyggda funktioner kan begränsa företagets förmåga att effektivt svara på dessa krav.

Varför Microsoft inte tar hand om detta?

Microsofts ansvar är att garantera infrastrukturens tillgänglighet och säkerhet. De erbjuder redundans och skydd på infrastrukturnivå men är tydliga med att dataskydd är användarens ansvar. Microsofts modell bygger på delat ansvar, där användaren måste se till att deras data är säkert uppbackad utöver de mekanismer som Microsoft tillhandahåller. Detta är anledningen till att det är kritiskt för M365-användare att implementera en oberoende backup-lösning som kompletterar Microsofts egna skydd och försäkrar att data kan återställas snabbt och effektivt, oavsett situation.

Att ta egna backupkopior av M365 är inte bara en bästa praxis; det är en nödvändighet för moderna företag som värderar sin data och strävar efter att skydda sin verksamhet mot oväntade dataförluster och cyberhot.

Backup och återläsning

Regelbunden backup och testning är avgörande för ett effektivt dataskydd. Vi rekommenderar en anpassad backup-rutin baserad på dina unika behov och risker. Genom regelbunden testning verifierar vi backup-lösningens funktionalitet och tillförlitlighet. Complior kan stödja dig genom hela processen, från planering och automatisering till utförande och support.