GDPR Konsultation och Utbildning

Hanterar ditt företag personuppgifter, t.ex. användarnamn, lösenord, namn, adresser och personnummer? Då behöver du förmodligen göra juridiska, organisatoriska och IT-relaterade anpassningar av ditt företags system och processer för att följa GDPR. Dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpades den 25 maj 2018. Förordningen specificerar hur organisationer kan samla, hantera, lagra och få tillgång till personuppgifter som tillhör medborgare i EU/EES.

Efterlevnad av GDPR är en kontinuerlig process och bör vara en hög prioritet för organisationer. Om organisationer misslyckas med att efterleva förordningen kan följderna vara sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av den globala omsättningen. Compliors GDPR-experter kan hjälpa dig varje steg på vägen för att följa GDPR.

Team av GDPR-experter som kan stödja dig

Det kan vara utmanande att försöka uppnå alla kraven i GDPR, och oftast kräver detta extern expertis. Complior har hjälpt både stora och små organisationer att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

Gör din resa mot efterlevnad enklare

Vi erbjuder kompletta konsult- och servicepaket till organisationer som behöver följa Dataskyddsförordningen GDPR. Vårt team av GDPR-experter kan hjälpa dig med:

  • Konsulttjänster
  • Skräddarsydda workshops och utbildningar
  • Projektledning av ditt GDPR-projekt
  • Dataskyddsombud
  • Mallar för register, avtal, policy och instruktioner.