Varför du bör överväga en KMS tjänst som Ciphertrust manager från Thales

Om du är ett företag i Sverige som nyttjar molntjänster som AWS och Google, har du kanske funderat på hur du kan skydda dina känsliga data med kryptering. Kryptering är ett effektivt sätt att förhindra obehörig åtkomst till din information, men det kräver också att du hanterar dina krypteringsnycklar på ett säkert och effektivt sätt.

En krypteringsnyckel är en hemlig kod som används för att låsa och låsa upp din data. Om någon får tag på din nyckel, kan de läsa din data och kompromissa din integritet och säkerhet. Därför är det viktigt att du har full kontroll över dina nycklar och vet var de lagras, hur de används och vem som har tillgång till dem.

Men att hantera krypteringsnycklar kan vara en utmaning, särskilt när du använder flera molntjänster från olika leverantörer. Varje molntjänst har sina egna metoder och verktyg för att skapa, lagra och administrera nycklar, vilket kan leda till komplexitet, inkonsekvens och brist på överblick. Dessutom kan du inte alltid lita på att molnleverantören skyddar dina nycklar mot interna eller externa hot.

Det är här en KMS tjänst som Ciphertrust manager från Thales kommer in i bilden. Ciphertrust manager är en lösning som ger dig centraliserad och enhetlig hantering av krypteringsnycklar för alla dina molntjänster och applikationer. Med Ciphertrust manager kan du:

 • Skapa, rotera, återställa, importera och exportera nycklar med hög säkerhet
 • Tilldela roller och behörigheter för att kontrollera vem som får använda vilka nycklar
 • Sätta policys och regler för hur nycklarna ska användas
 • Spåra och rapportera om nyckelaktiviteter
 • Använda REST API för att integrera med dina egna applikationer

Ciphertrust manager är tillgänglig i både virtuella och fysiska format som integreras med FIPS 140-2-kompatibla hårdvarusäkerhetsmoduler (HSM) från Thales för att lagra nycklarna med högsta förtroendenivå. Dessa kan installeras både på plats i din egen infrastruktur eller i publika molnmiljöer.

En av de stora fördelarna med Ciphertrust manager är att den stöder både BYOK (Bring Your Own Key) och HYOK (Hold Your Own Key) modeller för molnkryptering. Det innebär att du kan skapa dina egna nycklar i Ciphertrust manager och sedan använda dem för att kryptera data i olika molntjänster som AWS eller Google Cloud Platform. På så sätt behåller du fullt ägarskap över dina nycklar utan att behöva dela dem med molnleverantören.

Men om du inte vill sköta allt själv finns det också ett annat alternativ: att köpa Ciphertrust manager som en tjänst från en svensk leverantör som erbjuder lokal hosting av KMS-lösningen. Detta ger dig flera fördelar:

 • Du slipper utbilda och certifiera personal för att hantera en komplex KMS-lösning.
 • Du slipper göra stora investeringar i licenser och infrastruktur.
 • Du slipper göra stora investeringar i HSM för att skydda din KMS.
 • Du slipper oroa dig för underhåll, uppdateringar eller driftstopp av KMS-lösningen.
 • Du får en snabb start och implementation.
 • Du har tillgång till support och experter i Sverige från start.

Läs mer om KMS som tjänst: KMS Service – Complior – Protect Your Data

Läs mer

Businessman working on laptop. Protection network security computer and safe your data concept.

KMS for AWS XKS

AWS KMS har en funktion som heter AWS External Key Store (XKS) som möjliggör säker kommunikation med externa krypteringsnycklar.

Läs mer »