5 tips for writing an Information Security Policy

One thing that is mentioned a lot when it comes to GDPR is policies. One large part of how companies will have to demonstrate compliance with GDPR is through documentation and policies. The regulation, for example, requires a data protection and information security policy to exist, as well as a privacy policy. A data protection […]

VÅR POLICY

Vägledning Complior ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling både lokalt och globalt. Företaget strävar efter att minimera miljöpåverkan från alla aktiviteter, produkter och tjänster. Alla anställda ska delta i sitt ansvarsområde för en hållbar miljö och se till att tillämpliga miljölagar följs. Genom att använda modern teknik vill Complior minska användningen av papper och andra […]

Personuppgifts policy

Complior värnar om din personliga integritet. Denna informationstext riktar sig till dig som besöker vår webbplats, är registrerad som kontaktpersonen hos oss eller har kommit i kontakt med någon av våra säljare. Personuppgiftspolicyn förklarar hur Complior samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina […]

COOKIE POLICY

Cookie Policy Effektivt datum: 26-Mar-2024 Senast uppdaterad: 26-Mar-2024   Vad är cookies? Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem, vilka typer av cookies vi använder, dvs den information vi samlar in med hjälp av cookies och hur den informationen används, och hur man hanterar cookieinställningarna. Cookies är små textfiler som används […]

Gratis IT-Policymall för PCI DSS

En viktig del av PCI DSS-certifieringen är att upprätta och följa en godkänd IT-policy. Själva dokumentationen utgör till och med ett eget krav i standarden, krav 12. VAD ÄR PCI DSS?  PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är en teknisk säkerhetsstandard som alla organisationer som lagrar, behandlar eller sänder kortdata måste efterleva för […]