5 tips for writing an Information Security Policy

One thing that is mentioned a lot when it comes to GDPR is policies. One large part of how companies will have to demonstrate compliance with GDPR is through documentation and policies. The regulation, for example, requires a data protection and information security policy to exist, as well as a privacy policy. A data protection […]

VÅR POLICY

Vi lever som vi lär med våra ledningssystem Complior måste ha ett starkt fokus på regelefterlevnad och IT-säkerhet för att behålla sin position som Nordens säkraste leverantör av IT-tjänster. Vi har ett ledningssystem för att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet enligt gällande standarder, praxis och lagkrav, samt att vi gör det i enlighet med […]

Personuppgifts policy

Complior värnar om din personliga integritet. Denna informationstext riktar sig till dig som besöker vår webbplats, är registrerad som kontaktpersonen hos oss eller har kommit i kontakt med någon av våra säljare. Personuppgiftspolicyn förklarar hur Complior samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina […]

COOKIE POLICY

Kontakta Har du en fråga om sekretess är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är befintlig kund kontakta vår Compliance Manager direkt För allmänna frågor eller förfrågningar, kontakta vår avdelning enligt nedan: Complior +46 8 535 24 100info@complior.sewww.complior.se

Gratis IT-Policymall för PCI DSS

En viktig del av PCI DSS-certifieringen är att upprätta och följa en godkänd IT-policy. Själva dokumentationen utgör till och med ett eget krav i standarden, krav 12. VAD ÄR PCI DSS?  PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är en teknisk säkerhetsstandard som alla organisationer som lagrar, behandlar eller sänder kortdata måste efterleva för […]