Zendesk advance encryption med privat nyckeln här i Sverige.

Zendesk är en av de ledande leverantörerna av kundserviceplattformar i världen. För att möta de ökande kraven på dataskydd och integritet från sina kunder har Zendesk nu lanserat en ny funktion som heter Advanced Encryption. Denna funktion ger företag möjlighet att hantera och kontrollera sina egna krypteringsnycklar, vilket innebär att deras servicedata som lagras i Zendesk-tjänsterna inte kan läsas i klartext av en extern part och endast dekrypteras tillfälligt och precis i tid för att möjliggöra Zendesk-tjänsterna .

Detta är banbrytande för Zendesk-kunderna, eftersom de snart kommer att ha full kontroll över sin personliga data i alla Zendesk-produkter. Företag kan nu ansluta en KMS (Key Management Service) som tjänst från Complior och med några knapptryck vara i gång med kryptering av sin data i Zendesk.

Fördelen med en KMS som tjänst är att kundens hemliga nyckel till data finns skyddad i Sverige, och endast kunden har kontroll att öppna eller stänga tillgången. KMS-tjänst är fullt integrerad och redo för kunder att prova redan idag.

Advanced Encryption är för närvarande i ett tidigt teststadium, men kommer att släppas stegvis under det kommande året. Den första versionen kommer att kryptera ett urval av användarfält och kommer endast att vara tillgänglig för sandlådebruk, med en produktionsversion som kommer senare. Ytterligare funktioner och fält som ska krypteras kommer att läggas till under det kommande året.

Om du vill veta mer om Advanced Encryption och hur du kan anmäla dig till det tidiga testprogrammet, kontakta vår partner och Zendesk-kontoadministratör HappiRel.

Kontakt – HappiRel

Du kan även registrera dig för att aktivera ditt test av en lokal nyckel till Zendesk: Submit a request – HappiRel (zendesk.com)

Läs mer: https://www.zendesk.com/blog/advanced-encryption-zendesk/.

Andra Blogginlägg