Vad är CipherTrust Manager och Transparent Encryption?

Det är en lösning som gör det möjligt att kryptera filer och innehåll på ett transparent sätt, utan att användare eller applikationer behöver veta om att krypteringen finns. Detta ger en hög nivå av säkerhet och integritet för data som är känslig eller klassad.

En av de mest spännande funktionerna med Transparent encryption är att man kan utesluta administratörer från att få tillgång till data, men samtidigt tillåta en process eller ett utvalt program att läsa data. Detta betyder att vi nu kan kryptera data i applikationer som inte har stöd för kryptering från början eller som inte har anpassats för att hantera kryptering. Detta kan vara användbart för att skydda data från interna hot eller obehöriga intrång.

En vanlig fråga som uppstår när man väljer att kryptera sin data är hur det påverkar prestandan. Man kan tänka sig att krypteringen skulle göra hanteringen av filer långsammare och mindre effektiv. Men med Transparent encryption är detta inte ett påtagligt problem. Transparent encryption har en mycket låg prestandaförlust, cirka 8-10%, i en applikation som inte är anpassad för kryptering. Detta är en acceptabel nivå för de flesta användningsfall och scenarier.

Transparent encryption är ett enkelt och smidigt sätt för företag och offentlig sektor att komma igång med kryptering av känsliga och klassade data, som till exempel ritningar över samhällskritisk infrastruktur. Med Transparent encryption kan man skydda ritningar från otillbörlig tillgång, inte ens en administratör kan se innehållet genom att gå in i filsystemet och öppna filen. Endast en signerad och utvald process (program) har rätt att visa innehållet, eller en vald grupp av användare som har behörighet. Detta ger en hög grad av kontroll och spårbarhet över datahanteringen.

Vill du se en demo som visar hur enkel och robust denna lösning är?

Läs mer: