Data Center

DATA CENTER WITH TOP QUALITY INFRASTRUCTURE An important part of business success is operational dependability and security. Complior can offer the highest-grade security and availability possible today through our top quality infrastructure. Our platform is PCI DSS certified and our infrastructure is located in the safest data centers in Sweden, with a security level beyond […]

Säker Server

VILL DU ATT DINA SERVRAR LEVER UPP TILL DAGENS SÄKERHETSKRAV? Applikationer som körs på virtuella säkra servrar i molnet ger en flexibel och effektiv lösning som i sin tur sänker IT-kostnader och ger hög säkerhet med hög tillgänglighet. VIRTUELLA SÄKRA SERVRAR PÅ DEDIKERAD HÅRDVARA Compliors egna molnlösningar är byggda med virtuella servrar på dedikerad hårdvara. […]

Case: Tokenization

Kanalhanteraren använder Tokenization för att ta bort kortinnehavarens data

Register-förteckningsmall

Gör din registerförteckning med vår enkla mall! En stor del av anpassningsarbetet till GDPR handlar om dokumentation. Enligt artikel 30 i GDPR ska organisationer dokumentera sin behandling av personuppgifter. Alla organisationer bör därför göra en registerförteckning, dels för att det är ett krav men även för att det till stor grad kan underlätta kartläggningen av […]

How Easy Will it be to Breach Smart City Data?

Today, Europe is the global leader in smart city projects in terms of number and depth of integration, according to the Smart City Tracker 1Q2017. The study was conducted by Navigant Research and they analysed the state of global smart city development by region in terms of smart energy, water, buildings, and mobility. With over 70 percent […]