Data Center

DATA CENTER WITH TOP QUALITY INFRASTRUCTURE An important part of business success is operational dependability and security. Complior can offer the highest-grade security and availability possible today through our top quality infrastructure. Our platform is PCI DSS certified and our infrastructure is located in the safest data centers in Sweden, with a security level beyond […]

Säker Server

VILL DU ATT DINA SERVRAR LEVER UPP TILL DAGENS SÄKERHETSKRAV? Applikationer som körs på virtuella säkra servrar i molnet ger en flexibel och effektiv lösning som i sin tur sänker IT-kostnader och ger hög säkerhet med hög tillgänglighet. VIRTUELLA SÄKRA SERVRAR PÅ DEDIKERAD HÅRDVARA Compliors egna molnlösningar är byggda med virtuella servrar på dedikerad hårdvara. […]

Case: Tokenization

hand holding cloud-system with data-protection

Kanalhanteraren använder Tokenization för att ta bort kortinnehavarens data

Register-förteckningsmall

close up of man using laptop

GDPR-anpassning kräver dokumentation. Enligt artikel 30 ska organisationer dokumentera personuppgiftsbehandling och skapa en registerförteckning.