How to implement a Log management system

The implementation of a Company log management system is often very difficult. Usually due to the lack of clear project objectives and because of the absence of the preparatory activities that are its foundation. There are two main types of log management systems: The goals set for Information Management Systems and Event Management Systems are […]

Logghantering

Logghantering så att du kan följa kraven i GDPR och PCI DSS Logghantering är en kritisk säkerhetskomponent inom många branscher. En liten förändring i datakod i ditt system skulle kunna äventyra dess integritet och ha en direkt påverkan på ditt företags förmåga att fungera som det brukar och förväntas av kunder. Loggning är en viktig […]