Logghantering

Logghantering så att du kan följa kraven i GDPR och PCI DSS Logghantering är en kritisk säkerhetskomponent inom många branscher. En liten förändring i datakod i ditt system skulle kunna äventyra dess integritet och ha en direkt påverkan på ditt företags förmåga att fungera som det brukar och förväntas av kunder. Loggning är en viktig […]