Hur är det nu med känsliga data i Amazon (AWS), är det ens möjligt?

Myndighetssamarbetet eSams juridiska expertgrupp har uttalat att det inte är möjligt att använda amerikanska molntjänster för känsliga data utan att riskera att de röjs, om inte krypteringen är tillräckligt stark. Detta sammanfattar deras slutsats att sekretessreglerade uppgifter inte bör behandlas när man använder molntjänster. Det finns många lager av oro för känsliga data i publika […]

Unlock the Possibilities: A HYOK Solution for SaaS Companies

Introduction Today, HYOK is essential for any SaaS provider that wants to ensure the privacy and security of their customers’ data. Hold Your Own Key, or HYOK, refers to the ability for customers to point to their private key in order to protect their data within a SaaS service. It will be important for SaaS […]