Backup av Microsoft365

Microsoft 365 Exchange online, Sharepoint online, Onedrive, Teams

Vet du att...

Visste du att Microsoft 365 saknar backup och återställningsmöjligheter? Har ni förlorat data i Microsoft 365? Det är varje enskild organisations egna ansvar att säkerställa backup av data i Microsoft 365.

Vi hjälper företag och organisationer att säkerställa säkerhetskopior av data i Microsoft 365, vilket ger er tryggheten att alltid kunna återställa er data vid händelse av oavsiktlig radering eller förlust.

6 viktiga anledningar till backup av Microsoft365

Många företag har idag antagit en molnstrategi som innefattar tjänsten Microsoft 365 från Microsoft, detta för att tillgodose anställdas behov av e-post och kommunikation. Organisationer ser fördelar med att inte behöva administrera och hantera egna servrar och infrastruktur, utan istället erbjuda ett enkelt sätt för sina medarbetare att samarbeta och dela dokument över en molntjänst.

När man ansluter sig till Microsoft 365 är det lätt att få uppfattningen om att allt är omhändertaget av Microsoft. Microsoft tar stort ansvar för en hel del i sitt erbjudande samt ger en bra service för sina kunder

Men Microsofts primära fokus ligger på att hantera infrastrukturen för Microsoft 365, för att upprätthålla tillgängligheten för sina kunder.

Ni bär det fulla ansvaret för er egna data. Missuppfattningen att Microsoft säkerhetskopierar din data är ganska vanligt, vilket kan leda till väldigt allvarliga konsekvenser om detta ansvar inte uppmärksammas av er som kund.

Vi erbjuder ett säkert, enkelt och kostnadseffektivt sätt för dig att säkerhetskopiera din data i Microsoft 365.