PCI DSS och ISO 27001: En Kraftfull Kombination för Säker It-Drift

IT-säkerhet är en allt viktigare del av verksamheten för företag i alla branscher, och det finns många olika standarder och riktlinjer som kan hjälpa till att skydda företagets data och system. En av de mest kända standarderna är Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), som är en serie krav som är utformade för att skydda kortbetalningsdata. En annan viktig standard är ISO 27001, som är en internationell standard för informationssäkerhet.

Fördelarna med att kombinera dessa två standarder är många. För det första ger PCI DSS tydliga och specifika krav på hur data ska hanteras och skyddas, medan ISO 27001 ger en mer övergripande ram för att hantera informationssäkerhet inom en organisation. Genom att kombinera dessa två standarder kan företaget säkerställa att alla relevanta aspekter av IT-driften, inklusive hantering av känslig privat data, täcks av kompetenta och välutvecklade policyer, processer och rutiner.

En annan fördel med att kombinera dessa standarder är att det gör det lättare att uppfylla kraven i båda standarderna. PCI DSS kräver exempelvis att företaget ska ha rutiner för att hantera säkerhetsincidenter, och det finns ett motsvarande krav i ISO 27001. Genom att redan ha dessa rutiner på plats kan företaget enklare uppfylla kraven i båda standarderna.

ISO 27001 ger en ram för en holistisk riskhanteringsprocess, att identifiera, bedöma, behandla och övervaka risker. Detta förstärker ännu mer PCI DSS krav på att företaget ska vara medvetna om och hantera risker som kan påverka känslig data.

Evidensuppföljning är också en viktig del av båda standarderna, och genom att kombinera dessa standarder kan företaget samla in och hålla koll på relevant evidens på ett mer effektivt sätt. Och sammanställa dessa i återkommande rapporter för styr och ledningsfunktioner.

Sammanfattning, kombinera PCI DSS och ISO 27001 ger företag en komplett ram för att skydda data och övergripande IT-säkerhet.

Hos Complior fokuserar vi på att hålla en hög standard för säkerheten i vår dagliga IT-drift. För att uppnå detta har vi valt att basera vår verksamhet på både ISO 27001 och PCI DSS, vilket har skapat en robust modell för att skydda våra servrar och IT-infrastruktur.

Vi tar säkerheten på allvar och vårt team genomför dagliga granskningar av våra loggar för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Vi arbetar också med regelbunden rapportering och evidensföring för att kunna övervaka och dokumentera vår säkerhetsprestation.

Andra Blogginlägg