Complior byter VD

Ronnie Johansson är ny VD för Complior AB

Den 28 september, 2022, tar Ronnie Johansson över rollen som VD för Complior AB. Jörgen Svanlind kommer att vara fortsatt aktiv som arbetande styrelseordförande.

Ronnie har lång erfarenhet inom sälj, affärsutveckling och IT-säkerhet, och är även certifierad i PCIP (Payment Card Industry Professional)

Han har varit med oss på Complior sedan 2019 och har hjälpt till att bygga upp Complior till det företag det är idag.

I sin nya roll, kommer Ronnie att ha det dagliga ansvaret för Compliors personal och den fortsatta företagsutvecklingen.


För ytterligare information kontakta

Carina Lönn, CFO.

Telefon: +46 73 24 24 22

E-post: carina.lonn@complior.se