GDPR-guide – vad betyder allt egentligen?

Den nya dataskyddsförordningen GDPR infördes den 25 Maj 2018 och innebär nya förutsättningar för dataskydd och behandling av personuppgifter.

Det har kastats runt begrepp till höger och vänster. Samtycke. Rätten att bli bortglömd. Sanktionsavgifter. GDPR kommer att innebära ökade krav på rutiner och processer för organisationer. Men vad betyder alla dessa begrepp egentligen? Vi upplever att det inte har gjorts tillräckligt för att förklara vad alla de nya kraven faktiskt kommer att innebära.

Därför har vi tagit fram en GDPR guide, där vi reder ut de viktigaste och mest relevanta begreppen, och vad de betyder. Vi ger även exempel på vad kraven rent konkret kan komma att innebära för just din organisation.

VAD INKLUDERAS I FRI GUIDEN?

I guiden skisserar vi de viktigaste begreppen och ger konkreta exempel på vad de egentligen innebär. I denna första del inkluderar vi:

  • Vilka typer av organisationer påverkas av GDPR?
  • Vad är personuppgifter?
  • Vilka är de extra känsliga personuppgifterna?
  • Vad betyder ”rätten att glömmas”?
  • Vi går också igenom de administrativa sanktionsavgifterna.

”This guide is one of the best summaries of GDPR and what companies need to do to prepare for it that I’ve seen. There are some very interesting perspectives in here!”  

Andra Blogginlägg