Compliant cloud-tjänster

Tokenisering så att du lättare uppnår kraven i PCI DSS

Hjärtat av våra Compliant Cloud Services är tokenisering. Tokenisering-tekniken gör att all känslig information, såsom kortdata, flyttas ut ur dina system och ersätts med ett token. Ursprungsdatan förvaras i vår PCI DSS-certifierade infrastruktur, som erbjuder högsta möjliga säkerhet. Dina system lagrar aldrig CHD (Card Holder Data), utan endast token, vilket minskar ditt PCI DSS scope.

Vill du följa regelverken på ett kostnadseffektivt sätt?

Hanterar ditt företag känslig data såsom personuppgifter, kreditkortsinformation, användarnamn, lösenord? Om ni gör det så betyder det troligtvis också att ni måste uppfylla säkerhetsstandarder såsom PCI DSS eller GDPR för att säkerställa att data hanteras säkert. För att underlätta uppfyllandet av de krav som specificeras i säkerhetsstandarder är våra Compliant Cloud Services en kostnadseffektiv lösning. Du outsourcar känslig data till Complior, och slipper att tänka på lagring av känsliga uppgifter – det sköter vi!

 

Outsourca känslig data

Det kan vara svårt och ansträngande för företag att själva att hantera lagring av känslig information. Våra Compliant Cloud Services underlättar behandling av känslig information genom att flytta ut känslig data från dina system utan att du behöver investera i hårdvara. Detta är perfekt för dig som vill vara säker på att din organisations känsliga data lagras säkert och kostnadseffektivt. Med Compliant Cloud Services drar du nytta av Complior’s PCI DSS-certifierade infrastruktur, som erbjuder högsta möjliga säkerhet.

Compliant Cloud Tjänster

Tokenization Service  – Du tar emot dina kunders kreditkortsinformation precis som tidigare, men undviker risken med att lagra det i egna IT-system. Känslig data om kortinnehavaren, såsom kreditkortsnummer, utgångsdatum och namn, tas bort från dina system och ersätts med en token. Känslig data lagras i vår PCI DSS-certifierad infrastruktur. Det gör att dina system aldrig lagrar primära kontonummer (PANs) vilket minskar ditt scope för PCI DSS avsevärt.

Booking – Kan man hantera bokningar utan att hantera kortdata? Med Booking är det möjligt. Med hjälp av tokenisering-teknik tar vår bokningsmotor bort kortdata ur hotellbokningar, vilket underlättar efterlevnad av PCI DSS.

Payment Hub – Underlätta din hantering av betalningar. Med Payment Hub kan du skapa betalningsflöden och enkelt byta kortinlösare – för ökad flexibilitet för dig och dina kunder.

Profile Service – Outsourca personuppgifter från dina system

Fördelar