Svensk data suveränitet i M365 miljöer: En nyckel till GDPR-efterlevnad

Microsoft 365 (M365) har blivit en central plattform för företag och offentlig sektor i Sverige, med dess omfattande verktyg för kommunikation, samarbete och dokumenthantering. Fördelarna är tydliga – effektivitet och ökad produktivitet. Trots detta står företag inför en stor utmaning när det gäller att efterleva GDPR samt en oro för FISA och Cloud Act. ”Otydlighet […]

Central hantering av nycklar till molntjänster

En plats för att hantera informationsskyddet hos både Microsoft-, AWS-, Google- och den egna infrastrukturen. Det är en utmaning som många står inför just nu. Företag och den offentliga sektorn i Sverige behöver se till att deras information är säker. En utmaning är att hålla en enhetlig hantering och användning av olika skyddsmetoder. Oavsett vilken […]

Hur skyddar du personliga data i Microsoft365 med egen kryptering i Sverige?

I dagens digitala era är det avgörande att säkerställa att dina känsligaste data är skyddade på bästa möjliga sätt. För att skydda dina känsliga data i Microsoft 365 finns det två kraftfulla verktyg att överväga: Microsoft Purview Information Protection och dubbel nyckelkryptering (DKE). Dubbel nyckelkryptering (DKE) erbjuder en hög nivå av säkerhet och är speciellt […]

Vad är KMIP?  Skydda dina virtuella servrar i VMware.

Virtuella servrar är en viktig del av många företags IT-infrastruktur. De ger flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Men de är också utsatta för cyberattacker som kan stjäla eller förstöra känsliga data. Därför är det viktigt att skydda sina virtuella servrar. Säkerhet är en viktig aspekt av att använda VMware, oavsett om du har egen infrastruktur eller […]

Vad är CipherTrust Manager och Transparent Encryption?

Det är en lösning som gör det möjligt att kryptera filer och innehåll på ett transparent sätt, utan att användare eller applikationer behöver veta om att krypteringen finns. Detta ger en hög nivå av säkerhet och integritet för data som är känslig eller klassad. En av de mest spännande funktionerna med Transparent encryption är att […]

Skydda din data med kryptering i Azure med privat nyckel lokalt

Microsoft Azure Microsoft Azure är en av de mest populära molntjänsterna som finns tillgängliga idag. Den ger företag möjlighet att skala upp och hantera sin infrastruktur utan att behöva investera i egen hårdvara och underhåll. Men när det gäller att lagra och hantera känsliga data i publika moln, är det viktigt att ha rätt säkerhetsåtgärder […]

Säkerhetsutmaningen med multi-cloud och SaaS-tjänster.

Molntjänster och plattformar Det är vår övertygelse att alla har rätt att kontrollera och äga sin data oavsett molntjänst eller molnplattform. Vi tror också att det är viktigt att organisationer kan dra nytta av molntjänster och plattformar utan att riskera integriteten av känsliga data. SaaS-erbjudandet är en viktig teknik för affärsframgång, och en nyligen genomförd […]

Zendesk advance encryption med privat nyckeln här i Sverige.

Zendesk är en av de ledande leverantörerna av kundserviceplattformar i världen. För att möta de ökande kraven på dataskydd och integritet från sina kunder har Zendesk nu lanserat en ny funktion som heter Advanced Encryption. Denna funktion ger företag möjlighet att hantera och kontrollera sina egna krypteringsnycklar, vilket innebär att deras servicedata som lagras i […]