VÅR POLICY

Vägledning Complior ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling både lokalt och globalt. Företaget strävar efter att minimera miljöpåverkan från alla aktiviteter, produkter och tjänster. Alla anställda ska delta i sitt ansvarsområde för en hållbar miljö och se till att tillämpliga miljölagar följs. Genom att använda modern teknik vill Complior minska användningen av papper och andra […]

Personuppgifts policy

Complior värnar om din personliga integritet. Denna informationstext riktar sig till dig som besöker vår webbplats, är registrerad som kontaktpersonen hos oss eller har kommit i kontakt med någon av våra säljare. Personuppgiftspolicyn förklarar hur Complior samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina […]

COOKIE POLICY

Kontakta Har du en fråga om sekretess är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är befintlig kund kontakta vår Compliance Manager direkt För allmänna frågor eller förfrågningar, kontakta vår avdelning enligt nedan: Complior +46 8 535 24 100info@complior.sewww.complior.se