VÅR POLICY

Image of Complior office in Stockholm

Vägledning Complior ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling både lokalt och globalt. Företaget strävar efter att minimera miljöpåverkan från alla aktiviteter, produkter och tjänster. Alla anställda ska delta i sitt ansvarsområde för en hållbar miljö och se till att tillämpliga miljölagar följs. Genom att använda modern teknik vill Complior minska användningen av papper och andra […]

Personuppgifts policy

Image of Complior office in Stockholm

Complior värnar om din personliga integritet. Denna informationstext riktar sig till dig som besöker vår webbplats, är registrerad som kontaktpersonen hos oss eller har kommit i kontakt med någon av våra säljare. Personuppgiftspolicyn förklarar hur Complior samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina […]

COOKIE POLICY

Image of Complior office in Stockholm

Cookie Policy Effektivt datum: 26-Mar-2024 Senast uppdaterad: 26-Mar-2024   Vad är cookies? Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem, vilka typer av cookies vi använder, dvs den information vi samlar in med hjälp av cookies och hur den informationen används, och hur man hanterar cookieinställningarna. Cookies är små textfiler som används […]