Product Guide: Tokenization Service

Payment card and machine

Are you tired of handling and storing credit card data locally? Do you want to reduce your PCI DSS scope and with it your cost of compliance? Click to download our Tokenization Service Guide today

PCI DSS Arbetsflöde

close up of man using laptop

Achieving PCI DSS compliance involves several steps. Click to see the workflow in a visual overview and learn more about the process

GDPR guide

GDPR-guide – vad betyder allt egentligen? Den nya dataskyddsförordningen GDPR infördes den 25 Maj 2018 och innebär nya förutsättningar för dataskydd och behandling av personuppgifter. Det har kastats runt begrepp till höger och vänster. Samtycke. Rätten att bli bortglömd. Sanktionsavgifter. GDPR kommer att innebära ökade krav på rutiner och processer för organisationer. Men vad betyder […]