Complior byter VD

Den 1 oktober 2021 kommer Jörgen Svanlind formellt att ta över som verkställande direktör (VD) för Complior AB. Svanlind är sedan tidigare VD och huvudägare för koncernens moderbolag Hiberion Group AB och styrelseordförande i Complior.

Compliors nuvarande VD, Christer Nilsson, kommer fortsatt vara engagerad i Complior i egenskap av delägare och styrelseledamot.

Syftet med VD-bytet är att frigöra tid för Nilsson att fokusera mer på systerbolaget Replior AB, där han dubblerat som VD sedan 2019. Replior är ett SaaS-företag som verkar inom Life Science med en komplett mjukvaru-suite för läkemedelsutveckling.

Svanlind har bred erfarenhet inom IT-drift och telekom med bland annat ett mångårigt engagemang i telekomoperatören IP-Only.


För ytterligare information kontakta

Carina Lönn, CFO.

Telefon: +46 73 24 24 22

E-post: carina.lonn@complior.se