Video: Om Complior

Hur hanterar du säkerhetsrisker, skyddar data och försvarar dig mot cyberhot?

Video: CipherTrust Transparent Encryption

Här är en enkel demonstration som visar hur man skyddar filer med en KMS (Key Management Service) och en agent för Transparent Encryption. Där vi möjligör att endast en utvald process får läsa innehåll.

Checklist: 7 Questions to ask potential hosting providers

When selecting a reliable, trusted PCI DSS cloud-hosting provider it is critical to understand and investigate the seven main areas outlined below so you can partner with confidence.   Doing your research and understanding your options, the potential hidden costs, depth of security available and level of customer service provided allows you to select a […]

Ladda ner ditt exemplar av: The Ultimate Guide to PCI DSS Cloud Hosting

Ladda ner ditt exemplar av: The Ultimate Guide to PCI DSS Cloud Hosting Du samlar in betalningar från dina kunder online och du vet att det är ditt företags ansvar att hålla informationen säker och konfidentiell, från att bli hackad och släppt ut i Internetvärlden. Det är ditt rykte, ditt varumärke och dina kunders förtroende […]

Product Guide: Tokenization Service

Are you tired of handling and storing credit card data locally?Do you want to reduce your PCI DSS scope and with it your cost of compliance? Click to download our Tokenization Service Guide today

Ordlista GDPR

Dataskyddsombud, DSO Dataskyddsombudet (DSO) är organisationens kontaktperson för privacyfrågor, både mot kunder och Datainspektionen. Dataskyddsombudet är ansvarigt för att organisationen har rutiner och policys på plats, samt att konsekvensanalysen, Privacy Impact Assessment är uppdaterad. Personen som utses till DSO får alltså inte bara en titel utan har ett stort ansvar och en nyckelroll i företagets […]

PSD2 Whitepaper

Läs om PSD2: s implikationer, möjligheter, problem och utmaningar. Ladder ner

PCI DSS Arbetsflöde

Det är flera steg i arbetsflödet för att uppnå PCI DSS compliance. Här presenterar vi en visuell överblick.