What is CipherTrust Manager and Transparent Encryption?

Det är en lösning som gör det möjligt att kryptera filer och innehåll på ett transparent sätt, utan att användare eller applikationer behöver veta om att krypteringen finns. Detta ger en hög nivå av säkerhet och integritet för data som är känslig eller klassad. En av de mest spännande funktionerna med Transparent encryption är att […]