Säker Server

VILL DU ATT DINA SERVRAR LEVER UPP TILL DAGENS SÄKERHETSKRAV?

Applikationer som körs på virtuella säkra servrar i molnet ger en flexibel och effektiv lösning som i sin tur sänker IT-kostnader och ger hög säkerhet med hög tillgänglighet.

VIRTUELLA SÄKRA SERVRAR PÅ DEDIKERAD HÅRDVARA

Compliors egna molnlösningar är byggda med virtuella servrar på dedikerad hårdvara. Det gör att du kan dra nytta av fler resurser inom vår state-of-the-art infrastruktur och av vår proaktiva hantering av vår IT-miljö. Våra molntjänster ger dig ökad tillgänglighet, hög säkerhet, och inte minst full kontroll över din data. Med våra PCI DSS-certifierade infrastruktur och -tjänster har du ytterligare möjlighet att höja din säkerhet. I våra molntjänster har du full kontroll över din data. Detta gör att du lättare uppnår kraven i PCI DSS och GDPR.

FÖRSTKLASSIG INFRASTRUKTUR 

Complior har en förstklassig infrastruktur som gör det möjligt för oss att erbjuda optimerade servrar med hög säkerhet. Vi kan tillhandahålla virtuella server-enheter med en specifik vCPU och VRAM kapacitet för att tillgodose dina molnbaserade behov och även leverera fysiska servrar om det krävs för licensiering av din applikation och/eller databas. Vi erbjuder både Managed Server – vilket betyder att vi ansvarar för er IT-drift som du kan läsa mer om här– samt Unmanaged Server där kunderna ansvarar för och hanterar driften själva.

More blogs

Compliance

Data Center

DATA CENTER WITH TOP QUALITY INFRASTRUCTURE An important part of business success is operational dependability and security. Complior can offer the highest-grade security and availability

Read more »