Checklist: 7 Questions to ask potential hosting providers

When selecting a reliable, trusted PCI DSS cloud-hosting provider it is critical to understand and investigate the seven main areas outlined below so you can partner with confidence.   Doing your research and understanding your options, the potential hidden costs, depth of security available and level of customer service provided allows you to select a […]

GDPR Dictionary

Dataskyddsombud, DSO Dataskyddsombudet (DSO) är organisationens kontaktperson för privacyfrågor, både mot kunder och Datainspektionen. Dataskyddsombudet är ansvarigt för att organisationen har rutiner och policys på plats, samt att konsekvensanalysen, Privacy Impact Assessment är uppdaterad. Personen som utses till DSO får alltså inte bara en titel utan har ett stort ansvar och en nyckelroll i företagets […]